Inne wykonania

Wykonania specjalne – to produkty które w swojej specyfice muszą przeciwstawiać się trudnym warunkom, w których przyjdzie im pracować. To wyroby, które narażone są na niesprzyjające warunki środowiskowe, takie jak: opary chemiczne, prawdopodobieństwo wybuchu, wysoką temperaturę, zapylenie, prąd elektryczny, ciśnienie, zanurzenie na określoną głębokość czy też obecność bakterii. Tego typu rozwiązania mają zastosowanie między innymi w: sektorze górniczym, medycznym, elektrycznym oraz chemicznym.

Indywidualne i ściele współpracując z klientami możemy wypracować produkt, który będzie posiadał wspomniane wcześniej wymogi. Na życzenie klienta nasze wyroby wysyłamy do laboratorium by zostały poddane odpowiednim testom i otrzymały niezależną opinię.

ZASTOSOWANIE

  • Przemysł górniczy
  • Przemysł medyczny
  • Przemysł elektryczny
  • Przemysł chemiczny